For whom?

Do you have severe speech impairment and a motoric impairment, leaving you unable to control a keyboard by hand? Possibly because of ALS (MND/ Lou Gehrig’s disease), PLS or stroke? And do you live in the Netherlands or Belgium? Then we might be looking for you!

What are we developing?

MindAffect is developing a new communication device that works by detecting brain signals. To use this system, no body movements are necessary. It can also work in situations or with patients that don’t allow using eye-tracking.

How does the system work?

The user wears a headset with sensors on the back of the head. A tablet (iPad) shows several buttons, each flickering with its own pattern. When de user watches one of these buttons, the brains will emit a pattern that resembles the flickering pattern of the button. The sensors can measure this brain activity, allowing the system to detect at what button the user is looking. This way, a speech generating device or for instance an alarm button can be controlled without movement.

Test users wanted

We are looking for people who are willing to test our system in their homes, and give us their opinion on the design and functioning of the product. At the moment, we can only include people living in the Netherlands and Belgium. Specifically we are looking for people who are not able to speak understandably and cannot use a keyboard or mouse to control a speech generating device by hand. In a later stage, we will be able to include people living in other countries and with other abilities.

Test details

During user testing, we test a prototype at people’s homes, to see if our product matches the needs of different user groups. We actively collect feedback, to improve the product before we bring it to market. As a test user, you will help MindAffect to develop the right product. At this moment in time, it is not possible yet to use the system yourself for longer periods of time.

Signup for test

More information and signing up: testusers@mindaffect.nl

 

Voor wie?

Heeft u een ernstige spraakbeperking en een motorische beperking waardoor u geen toetsenbord kunt gebruiken? Bijvoorbeeld ten gevolge van ALS, PSMA, PLS of een herseninfarct? Dan zoeken we u!

Wat ontwikkelen we?

MindAffect ontwikkelt een nieuw communicatiehulpmiddel dat werkt op basis van het detecteren van hersengolven. Dit systeem wordt bediend zonder dat enige beweging van het lichaam nodig is. Ook kan het werken in situaties en voor patiënten waar eye-tracking nu geen uitkomst biedt.

Hoe werkt het systeem?

De gebruiker draagt een headset met sensoren achter op het hoofd. Een tablet (iPad) toont verschillende toetsen die elk met een uniek patroon knipperen. Als de gebruiker kijkt naar één van die toetsen, gaan de hersenen automatisch hetzelfde knipperpatroon uitzenden. De sensoren kunnen dit meten, en zo kan het systeem detecteren naar welke knop de gebruiker kijkt. Op deze manier kan zonder beweging een toetsenbord van een spraakcomputer of bijvoorbeeld een alarmknop in de kamer bediend worden.

Testers gezocht

Wij zoeken mensen die ons systeem thuis willen testen, en hun mening willen geven over het ontwerp en het gebruik. Wij zoeken momenteel alleen mensen die Nederland en België wonen. Wij testen op dit moment met mensen die niet verstaanbaar kunnen spreken en niet genoeg handfunctie hebben om bijvoorbeeld een toetsenbord of muis te bedienen. Later zullen we ook in andere landen kunnen testen en met een grotere gebruikersgroep testen.

Test details

Tijdens de gebruikerstest testen wij het product bij mensen thuis, om te zien of het aan de behoeften van verschillende doelgroepen voldoet. Ook verzamelen wij feedback, om zo het product nog te verbeteren voordat het op de markt wordt gebracht. Als deelnemer aan de gebruikerstest helpt u MindAffect om het product te verbeteren. U kunt zelf nog niet gedurende langere tijd gebruik maken van het product.

Opgeven voor test

Opgeven of meer informatie via: testusers@mindaffect.nl